แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 30 ข้อ 30 นาที

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 30 ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที เกณฑ์ในการตัดสินทำข้อสอบจำนวน 27 ข้อด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 30 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

1 ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์
2 แนวข้อสอบทำใบขับขี่ พร้อมเฉลย
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 7 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 17 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 27 คะแนน แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ตัดเกณฑ์ที่ 45 คะแนน

ชุดข้อสอบในทั้งหมดในกลุ่ม

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 5714 ครั้ง
แบบทดสอบวิชาบาสเก็ตบอล
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 12935 ครั้ง
สื่อประสม รหัสวิชา ง 32243
ผู้ออกข้อสอบ pimponsci ทดสอบแล้ว 3276 ครั้ง
วิชาที่ 2 การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น
ผู้ออกข้อสอบ e20ehq ทดสอบแล้ว 8348 ครั้ง
วิชาที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
ผู้ออกข้อสอบ e20ehq ทดสอบแล้ว 11648 ครั้ง
วิชาที่ 4 หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น
ผู้ออกข้อสอบ e20ehq ทดสอบแล้ว 8683 ครั้ง
ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย ชั้น ม.ปลาย
ผู้ออกข้อสอบ kiattisak ทดสอบแล้ว 3168 ครั้ง
ประวัติศาสตร์อยุธยาชุดที่ 1
ผู้ออกข้อสอบ Phatiphat ทดสอบแล้ว 4368 ครั้ง
แนวสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่2
ผู้ออกข้อสอบ vichakarnpsu ทดสอบแล้ว 2164 ครั้ง
ชุดที่1
ผู้ออกข้อสอบ nannitra ทดสอบแล้ว 4165 ครั้ง


รวม 194 ชุด จำนวนหน้า : 20 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
2120
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
7599616  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

Faied SQL Query