อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 3 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 3 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. บุคคลใดแสดงบทบาททางเพศของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  หนิง หยอกล้อเล่นกับตุ่น
  ผึ้ง ตะโกนเสียงดังใส่แมน
  ตั้ม เสียสละเก้าอี้นั่งให้แก่หมิว
  หนุ่ม เขินอายเมื่ออยู่ต่อหน้าแอน
2. วัยของนักเรียนถือเป็นวัยเจริญพันธุ์หรือไม่ เพราะอะไร
  เป็น เพราะเป็นวัยที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจ
  เป็น เพราะเป็นวัยที่เพศหญิงมีประจำเดือนแล้ว
  ไม่เป็น เพราะยังอยู่ในวัยเรียน
  ไม่เป็น เพราะเป็นวัยที่ยังทำงานหาเงินเองไม่ได้
3. การวางแผนครอบครัวมีประโยชน์อย่างไร
  ช่วยให้ครอบครัวอบอุ่น
  ช่วยให้เลือกคู่ครองได้อย่างเหมาะสม
  ช่วยให้ครอบครัวมีความพร้อมในด้านต่างๆ
  ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงาน
4. ใครวางแผนครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
  โอ๋แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย
  ออยและคนรักตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
  เอมมีลูกมากๆ เพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่ตอนชรา
  ออมมีลูกเพียงคนเดียว เพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
5. โรคในข้อใดไม่ใช่โรคติดต่อทางพันธุกรรม
  โรคไวรัสตับอักเสบบี
  โรคดาวน์ซินโดรม
  โรคธาลัสซีเมีย
  โรคเบาหวาน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile