บทที่ 1 ครั้งที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ม.2
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นแนวทางในการปรับตนของวัยรุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
  มีสุขปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับอวัยวะเพศ
  ตัดความกังวลใจต่าง ๆ จากพัฒนาการทางเพศ
  หลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่มากระตุ้นความรู้สึกและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศ
  ถูกทุกข้อ
2. แนวทางในข้อใดที่วัยรุ่นเพศหญิงควรยึดปฏิบัติเป็นวิธีการวางตัวต่อเพศชาย
  ออกเที่ยวเตร่ทุกวัน
  ติดตามผู้ชายไปในที่เปลี่ยว
  ปล่อยให้ผู้ชายแสดงกิริยาลวนลาม
  ไม่ควรเที่ยวกับผู้ชายเกินเวลาที่เหมาะสม
3. วัยรุ่นหญิงที่มีวุฒิภาวะทางเพศจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือข้อใด
  มีประจำเดือน
  มีหน้าอกและสะโพก
  มีผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้น
  มีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มมากขึ้น
4. วิธีการใดที่วัยรุ่นควรนำมาใชแก้ไขลักษณะการเกิดอารมณ์อ่อนไหวและโมโหง่าย
  ขอโทษทุกครั้งที่ตนเองทำผิด
  หากิจกรรมหรืองานอดิเรกทำ
  ใช้เหตุผลในการพิจารณาปัญหา
  แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
5. วัยรุ่นควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกลจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร
  รักเดียวใจเดียว
  เมื่ออยู่กับเพศตรงข้ามสองต่อสองต้องระวังตัว
  ยอมให้เพศตรงข้ามสัมผัสโอบกอดได้บางครั้ง
  พยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile