คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เดินทางไกลโดยมีเป้สะพายหลังไปด้วย
  backpack
  wash out
  money
  nose
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เวลาเช้า
  kind
  at night
  morning
  nicely
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ข้อความในหนึ่งย่อหน้า
  helicopter
  record
  paragraph
  party
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดึงดูด,จูงใจ,มีเสน่ห์
  attract
  weather
  telegraph
  niece
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ใต้
  bicycle
  page
  tortoise
  under
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ยุ่ง,มีธุระมาก
  busy
  tip
  love story
  playing the piano
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผลไม้
  quick
  fruit
  flute
  leader
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นิยม
  glass slipper
  custard apple
  popular
  ham
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เด็กผู้หญิง
  postcard
  girl
  news
  grapes
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แฟ้มเอกสาร
  road
  file
  penalty
  listen
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เช่นกัน,ด้วย
  broke
  important
  visit
  too
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หมีโคอาลา
  model car
  koala
  tree
  reproduce
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตื่นเต้น
  scissors
  excited
  birth
  have
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เข็มขัด
  belt
  up
  tent
  otherwise
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เหนือ
  honor
  verse
  over
  bike
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วิทยุ
  free
  skill
  radio
  transport
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กิ่งไม้
  cooker
  balloon
  aspirin
  stick
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แคร่, เลื่อน
  director
  between
  sled
  no
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดิน,พื้นดิน
  death
  brink
  soil
  bill
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รถไฟ
  bossy
  grey/gray
  song
  train
21. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผี
  pouch
  ghost
  lose
  mix
22. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คนขับขี่รถแท็กซี่
  charity
  playground
  agree
  taxi driver
23. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ห้างสรรพสินค้า
  loaded
  mall
  correctly
  get up
24. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตลาด
  link
  market
  sky
  die
25. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แบ่งปัน
  egg
  toothpaste
  share
  kind
26. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คนขัดรองเท้า
  boots
  trainer
  hangman
  photo
27. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คนแคระ
  dwarf
  shoot
  skateboard
  sleepy
28. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เนื้อสัตว์
  lemon
  meat
  maze
  picnic basket
29. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เก่าแก่,โบราณ
  ancient
  window
  royal
  mural painting
30. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วันนี้
  bun
  shiver
  ship
  today
31. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ใส่
  audio-tape recorder
  bishop
  sign
  wear
32. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไข่
  egg
  shape
  round
  snow
33. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ห้องสมุด
  math
  library
  agent
  dentist
34. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขนมที่ติดกับปลายไม้
  main
  lollipop
  refrigerator
  glove
35. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสื้อชุดว่ายน้ำ, เสื้อชุดอาบน้ำ
  circle
  temple
  shampoo
  swimsuit
36. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ร้านขายของเล่น
  bowl
  fifteen
  for
  toy shop
37. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มังคุด
  little
  mangosteen
  know
  next to
38. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผู้เล่น, ผู้แสดง
  grandfather
  aunt
  player
  mortar
39. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อดีต
  head
  kennel
  past
  uncle
40. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นกเพนกวิน
  happy
  Nation
  penguin
  yippee!
41. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปลุก, กวน, ตื่น
  Bangkok
  classroom
  too
  wake
42. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เกินปกติ
  closet
  put
  eight
  super
43. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พลั่ว, เครื่องแคะ
  hair
  door
  pick
  achievement
44. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เต้นรำ
  dancing
  song
  under
  sell
45. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ฤดู
  evening
  useful
  season
  campfire
46. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เพชฌฆาต
  perfect
  hangman
  camping
  Greece
47. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หิมะ
  describe
  shop
  snow
  new
48. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เกม
  product
  game
  souvenir
  FALSE
49. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เรื่องน่าหัวเราะ
  put
  funny story
  of
  director
50. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดู, ระวัง
  baby-sitter
  droop
  shadow
  watch out
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile