คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วันจันทร์
  knock
  north
  Monday
  fall into
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ราศีมีน
  Greece
  dolphin
  Pisces
  strength
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นักบิน
  grocery
  fish
  pilot
  fact
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ซึ่งไว้วางใจ, มั่นใจ
  confident
  store
  show
  row
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ร้านขายของเล่น
  bowl
  fifteen
  for
  toy shop
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กวาง
  deer
  sock
  spicy
  set
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กล่าวซ้ำ
  flap
  fan
  repeat
  eat
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สิบเจ็ด
  elephant
  poor
  seventeen
  drum
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เกิดขึ้น, ดำเนินต่อไป
  pomelo
  go on
  chorus
  baking power
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ผ่าน, พ้น, สอบไล่ผ่าน
  headache
  house
  pass
  older
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สำคัญ
  now
  important
  like
  hunter
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => น้ำแกง
  cut
  feel
  someone
  soup
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พี่สาวน้องสาว
  dolphin
  sandal
  sister
  steam
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ยืม
  borrow
  train
  penguin
  photosynthesis
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสนอ, มอบ, กล่าวว่าจะยกให้
  ice cream
  ice
  offer
  win
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เครื่องแต่งกาย
  costume
  star
  desk
  sandal
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ใช้
  behind
  helmet
  June
  use
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นกกระจอกเทศ
  Hopscotch
  finger
  ostrich
  classify
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กระหาย
  Canada
  shiny
  jigsaw
  thirsty
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กลอง, สิ่งที่มีลักษณะคล้ายกลอง
  drum
  Shortest
  jump
  skiing
21. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คำอุทานแสดงความลังเล
  Pacific Ocean
  hmm
  crocodile
  on
22. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เตะ
  mother
  kick
  Greenland
  post office
23. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การผสม
  lack
  work
  mixture
  guava
24. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เป็นจุด, เปื้อน
  crazy
  donkey
  yoghurt
  spot
25. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สุนัขจิ้งจอก
  raft
  fox
  pie
  dust
26. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขึ้นอยู่กับ, มีเงื่อนไข
  conditional
  storm
  sunshine
  route
27. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แตกลง, เสีย, พัง, ล้มเลิก
  break down
  touch
  grain
  pill
28. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รองเท้าน้ำแข็ง
  doctor
  hot
  skating
  mop
29. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กระเป๋าเดินทาง
  coffee
  Thursday
  doctor
  suitcase
30. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขอยืม
  borrow
  train
  because
  phrase
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile