แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ขั้นตอนเเรกของการนำเครื่องมือเกษตรไปใช้ คือข้อใด
  ตรวจสภาพความเรียบร้อย
  ทาน้ำมันป้องกันสนิม
  ศึกษาวิธีใช้
  ล้างให้สะอาด
2. เราควรเลือกรับประทานผักชนิดใดที่ปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด
  ชะอม
  คะน้า
  กะหล่ำปลี
  ผักกาดขาว
3. คำว่า เเตงกวา ใช้อะไรเป็นอาหาร
  ใช้ผลเป็นอาหาร
  ใช้ดอกเป็นอาหาร
  ใช้ฝักเป็นอาหาร
  ใช้หัวหรือรากที่อยู่ใต้ดินเป็นอาหาร
4. ดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชผักสวนครัว ควรมีลักษณะอย่างไร
  เนื้อดินหยาบ น้ำซึมผ่านได้เร็ว
  ดินที่กักเก็บน้ำได้ดี น้ำซึมผ่านได้ยาก
  ดินที่มีหน้าดินตื้น มีอินทรียวัตถุน้อย
  ดินที่มีเนื้อดินร่วนซุย มีอินทรียวัตถุมาก
5. ผักข้อใดที่นำใบเเละลำต้นมาเป็นอาหาร
  มะเขือเทศ
  ผักกาดขาว
  กระชาย
  มะรุม
6. ข้อใดเป็นวิธีการเก็บเกี่ยวผักคะน้าที่ถูกต้อง
  ใช้กรรไกรตัด
  ใช้มีดคม ๆ ตัด
  ใช้มือถอนทั้งราก
  ใช้มือเด็ดจากต้น
7. ต้นกล้าที่ควรถอนทิ้งเป็นอันดับแรก คือข้อใด
  ต้นกล้าที่เป็นโรค
  ต้นกล้าที่มีขนาดเล็ก
  ต้นกล้าที่มีขนาดใหญ่
  ต้นกล้าที่มีแมลงกัดกิน
8. เราควรทำร่มบังแดดให้กับพืชผักสวนครัวเมื่อใด
  เมื่อพืชแก่จัด
  เมื่อพืชกำลังออกดอกออกผล
  เมื่อย้ายกล้าใหม่ ๆ
  เมื่อพืชแตกใบใหม่
9. ข้อใดไม่ใช่พืชส่วนครัวที่ใช้ใบเป็นอาหาร
  ผักคะน้า
  โหระพา
  ผักบุ้ง
  บวบ
10. พืชผักชนิดใดที่ปลูกได้ทุกฤดูกาล
  มะเขือเปราะ
  ถั่วลันเตา
  กะหล่ำปลี
  มะเขือเทศ
11. การตัดใบที่หน่อหรือหัวของพืชก่อนนำไปปลูก มีผลดีอย่างไร
  ป้องกันหนอนกัดติดใบ
  ป้องกันการคายน้ำของพืช
  ทำให้พืชเจริญงอกงามได้ดี
  ทำให้พืชเเตกใบใหม่ได้เร็วขึ้น
12. ใครใช้เครื่องมือเกษตรไม่เหมาะสมกับงาน
  เดือนใช้จอบถากหญ้า
  แหวนใช้ปุ้งกี๋รดน้ำต้นไม้
  เตยใช้คราดคราดหญ้าไปทิ้ง
  เพลินใช้มีดดายหญ้าตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่
13. การย้ายกล้าเพื่อปลูกในแปลง ลักษณะใดเหมาะสมที่สุด
  ควรย้ายเมื่อกล้ามีอายุมาก
  ควรย้ายกล้าในเวลาเที่ยงวัน
  ควรย้ายโดยวิธีการดึงหรือถอน
  ควรย้ายกล้าเมื่อมีใบจริง 3 – 4 ใบ
14. ข้อใดเป็นพืชสวนครัวที่ใช้เมล็ดปลูก
  ผักกาดขาว
  กระเทียม
  หัวหอม
  ข่า
15. จากภาพ เครื่องมือเกษตรชนิดนี้ใช้ทำอะไร

  พรวนดิน
  เกลี่ยดิน
  ขุดหลุม
  ตักดิน
16. ขั้นตอนเเรกก่อนย้ายต้นกล้า คือข้อใด
  ใส่ปุ๋ย
  พรวนดิน
  รดน้ำให้ชุ่ม
  ทำเพิงบังแดด
17. สถานที่ใดเหมาะกับการปลูกพืชผักสวนครัวมากที่สุด
  มีร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่
  เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง
  อยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัย
  ใกล้ที่พัก และแหล่งน้ำ
18. พราวตรวจสอบสภาพเสียมแล้วพบว่าด้ามเสียมหลวมเล็กน้อยเท่านั้น พราวจึงนำไปขุดดิน นักเรียนคิดว่า พราวปฏิบัติได้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
  เหมาะสม เพราะไม่จำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุดเพียงเล็กน้อย
  เหมาะสม เพราะเสียมที่ด้ามหลวมเล็กน้อย จะทำให้ทำงานได้สะดวก
  ไม่เหมาะสม เพราะควรตรวจสอบสภาพเสียมหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว
  ไม่เหมาะสม เพราะควรซ่อมแซมด้ามเสียมก่อนนำไปใช้งาน
19. ข้อใดคือความหมายของ “พืชผักสวนครัว”
  ผักที่ปลูกไว้เพื่อจำหน่าย
  ผักที่ปลูกไว้เพื่อประดับบ้าน
  ผักที่ปลูกไว้เพื่อแจกเพื่อนบ้าน
  ผักที่ปลูกไว้เพื่อรับประทานในครอบครัว
20. ขั้นตอนแรกในการเตรียมดินปลูกผัก คือข้อใด
  ย่อยดินให้ร่วนซุย
  ขุดดินและเก็บวัชพืช
  ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
  ตากดินเพื่อฆ่าเชื้อโรค
21. การพรวนดินใกล้โคนต้นมากเกินไปจะเกิดผลเสียอย่างไรกับพืช
  ทำให้รากพืชขาด
  ทำให้ดินอุ้มน้ำได้น้อย
  แมลงศัตรูพืชทำลายได้ง่าย
  ทำให้น้ำขังรอบโคนต้นพืช
22. ข้อใดควรทำอย่างระมัดระวังให้มากที่สุด เพราะอาจจะทำให้พืชได้รับอันตรายได้
  ตักดิน
  ขุดหลุม
  เกลี่ยดิน
  พรวนดิน
23. การเตรียมดินโดยขุดพลิกดินด้านล่างขึ้นมาตาก ทำเพื่ออะไร
  เพื่อสะดวกในการยกร่องเเปลงผัก
  เพื่อให้พรวนดินได้ง่ายขึ้น
  เพื่อตากให้ดินเเห้งเเข็ง
  เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดิน
24. เมล็ดพันธุ์ผักลักษณะใดที่ควรคัดเลือกไว้ขยายพันธุ์
  เมล็ดที่อ่อนนุ่ม
  เมล็ดที่แก่จัด เนื้อแน่นแข็ง
  เมล็ดที่มีลักษณะเบา
  เมล็ดที่ยังไม่แก่เต็มที่
25. วิธีรักษาความชุ่มชื้นและควบคุมวัชพืชในแปลงผักที่เหมาะสม คือข้อใด
  งดการให้น้ำ
  ลดการใส่ปุ๋ยคอก
  ลดการใส่ปุ๋ยหมัก
  ใช้ฟางคลุมแปลง
26. การเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัว ควรทำในเวลาใด
  เช้าเเละเที่ยง
  เที่ยงเเละเย็น
  บ่ายเเละเย็น
  เช้าเเละเย็น
27. พืชชนิดใดนิยมเพาะกล้าก่อนนำไปปลูกในแปลง
  พริก
  ผักบุ้ง
  ข้าวโพด
  สะระแหน่
28. พืชผักชนิดใดที่ปลูกด้วยวิธีหยอดเมล็ดลงหลุม
  ข่า
  ผักชี
  คะน้า
  ฟักทอง
29. แปลงผักมักทำดินหลังแปลงนูนโค้งเล็กน้อย เพื่ออะไร
  เพื่อให้แสงแดดส่องถึง
  เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
  เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับพืช
  เพื่อระบายน้ำออกจากแปลงได้สะดวก
30. เราควรใช้เครื่องมือในข้อใดตักดินใส่ภาชนะสำหรับเพาะเมล็ดแบบต้นเดียว
  จอบ
  พลั่ว
  ปุ้งกี๋
  ช้อนปลูก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile