คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หน่วยวัดปริมาตรของเหลว = 3.785 ลิตร
  public holiday
  gallon
  birthday present
  butterfly
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นับ
  count
  stairs
  television
  sandwich
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => คนขับรถแท็กซี่
  change
  playground
  event
  taxi driver
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลุกขึ้นยืน, ตื่นขึ้น
  pout
  get up
  behind
  blend
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทุกสิ่งทุกอย่าง
  sea
  everything
  waterproof
  responsible
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ในไม่ช้า
  damage
  picture
  use
  soon
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เบาะ, เครื่องรอง
  hippopotamus
  reduce
  pad
  rocket
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แป้งเปียก, ยาพอก
  head
  afternoon
  paste
  dad
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ชั่วร้าย, ไม่ดี
  screen
  evil
  iced coffee
  sunny
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นม
  language lab
  dry
  milk
  market
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มีลมแรง
  American
  among
  mechanical
  windy
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขนมปังก้อน
  bun
  today
  ship
  player
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ไหล่
  droop
  sky train
  shoulder
  jump
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วาดภาพสี, ทาสี
  hip
  donate
  paint
  until
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โต๊ะ
  desk
  snail
  hen
  shark
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสื้อคลุม
  coat
  summer
  diagram
  rice
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กระต่าย
  Friday
  guava
  rabbit
  size
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บ้าน
  one-way street
  house
  kangaroo
  display
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สมุดฉีก
  afternoon
  reread
  fire station
  writing pad
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สถานีรถไฟ
  bore
  red
  diamond
  train station
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile