มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ จะทำให้เกิดผลเสียในแง่ใด
  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
  อาจทำให้ฟันผุ
  ทำให้กินข้าวไม่ได้
  ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
2. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ควรยึดหลักตามข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
  มีฉลากระบุวันหมดอายุ
  มีดาราเลือกใช้
  มีความจำเป็นต้องใช้
3. เหตุใดจึงควรงดใช้โฟมและถุงพลาสติก
  ย่อยสลายยาก
  ไม่สะอาด
  มีราคาแพง
  หาซื้อยาก
4. ข้อใดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะของอหิวาตกโรค
  น้ำที่นิ่ง
  กองขยะมูลฝอย
  พื้นดินที่ชื้นแฉะ
  บนต้นไม้ใหญ่
5. ข้อใดไม่ใช่การให้บริการของคลินิก
  ตรวจรักษาผู้ป่วย
  จำหน่ายยา
  ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
  พาผู้ป่วยไปบริจาคร่างกาย
6. การล้างมือหลังขับถ่ายเสร็จแล้ว มีผลดีในแง่ใด
  ทำให้มีอายุยืนยาว
  ทำให้มีผิวพรรณดี
  ทำให้เล็บสวยเงางาม
  ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อโรค
7. อาหารที่ใส่สารฟอร์มาลินจะมีลักษณะอย่างไร
  กรอบและเด้ง
  มีสีขาวอยู่เสมอ
  สดและไม่เน่าเสียง่าย
  มีรสชาติหวาน
8. ข้อใดเป็นหลักการจัดอาหารตามธงโภชนาการ
  ในแต่ละมื้อ ให้กินอาหารมากๆ
  ควรกินอาหารมื้อเช้าน้อยกว่ามื้อเย็น
  ควรกินอาหารไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน
  วัยผู้ใหญ่ไม่ควรดื่มนม
9. การกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ่อยครั้ง ทำให้เกิดผลเสียอย่างไร
  ทำให้ดวงตาฝ้าฟาง
  ทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง
  ทำให้เกิดอาการหิวบ่อยๆ
  ทำให้เป็นโรคขาดสารอาหาร
10. การอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งที่มีน้ำเน่าเสียมีผลเสียต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง
  ทำให้สุขภาพจิตไม่ดี
  ทำให้เพื่อนๆ ไม่คบ
  ทำให้เจ็บป่วยบ่อย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile