การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. ๙๘-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗

  ๕๕
  ๓๙
2. ๖๘-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๒๘
  ๓๗
  ๔๕
3. ๒๖๑-๑๘๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๓
  ๘๖
  ๗๓
  ๘๑
4. ๒๓๔-๑๐๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๒๓
  ๑๒๒
  ๑๒๕
  ๑๒๖
5. ๕๘-๓๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๒๕
  ๑๕
  ๕๕
6. ๗๓-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๐
  ๔๒
  ๔๖
  ๒๖
7. ๗๓-๒๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๑๔
  ๔๗
  ๒๑
8. ๘๙-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๖๘
  ๒๕

9. ๙๖-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๒๘
  ๗๕
  ๖๔
10. ๙๗-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๒
  ๕๑
  ๖๓
  ๑๔
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713