เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด3

1. วัดใด รวบรวมสรรพวิชาแขนงต่างๆ ทั้งวิชาแพทย์แผนโบราณ ยาแก้โรค ตำราหมอนวด


ก. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ข. วัดสุทัศน์เทพวราราม
ค. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ง. วัดอรุณราชวราราม
2. การประกาศตั้งฝ่ายคณะสงฆ์ขึ้นใหม่ เรียกว่า ฝ่ายธรรมยุตินิกาย เกิดขึ้นสมัยใด


ก. เจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลที่ 3)
ข. เจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลที่ 4)
ค. เจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลที่ 5)
ง. เจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลที่ 6)
3. พระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ ได้สังคายนาขึ้นในรัชกาลใด
ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 2
ค. รัชกาลที่ 3
ง. รัชกาลที่ 4
4. ข้อใด มิใช่ สาระสำคัญของสัญญาเบอร์นี


ก. กำหนดอัตราภาษีปากเรือให้แน่นอน เก็บวันละ 1,700 บาท
ข. อนุญาตให้พ่อค้าอังกฤษค้าขายสินค้าได้ทั่วราชอาณาจักร
ค. ให้นำฝิ่นเข้ามาขายในไทยได้ ให้นำข้าวเปลือก ข้าวสาร ออกนอกพระราชอาณาจักรได้
ง. อังกฤษต้องยอมรับสิทธิและอธิปไตยของไทยเหนือไทรบุรี กลันตัน และ ตรังกานู
5. สนธิสัญญาการค้าฉบับแรกที่ไทยกับอังกฤษ คือ


ก. สัญญาเบาว์ริ่ง
ข. สัญญาบรุ๊ค
ค. สัญญาเฮนรี่
ง. สัญญาเบอร์นี
6. ข้อใดกล่าวถึงวัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ ผิด ความจริง


ก. วัดพระเชตุพนฯ (รัชกาลที่ 1)
ข. วัดอรุณราชวราราม (รัชกาลที่ 2)
ค. วัดราชโอรสฯ (รัชกาลที่ 3)
ง. วัดพระแก้วมรกต (รัชกาลที่ 1)
7. การทำสงครามกันครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยกับพม่า คือ


ก. สงครามกู้กรุง พ.ศ.2328
ข. สงครามเก้าทัพ พ.ศ.2328
ค. สงครามห้าทัพ พ.ศ.2328
ง. สงครามยุธถหัตถี พ.ศ.2328
8. มิชชันนารีอเมริกันที่มีบาบาทด้านการแพทย์ รักษาคนเจ็บ และแจกยารักษาโรค คือใคร


ก. หมอบรัดเลย์
ข. หมอพรทิพย์
ค. หมอเส็ง
ง. หมอเดวิด เอบีล
9. ข้อใดคือผลงานของคุณหญิงจัน (ท้าวเทพกษัตรีย์) และ นางมุก (ท้าวศรีสุนทร)


ก. ต่อสู้กับข้าศึก ป้องกันเมืองถลาง (ภูเก็ต)
ข. ต่อสู้กับข้าศึก ป้องกันเมืองจันทบุรี
ค. ต่อสู้กับข้าศึก ป้องกันเมืองระนอง
ง. ต่อสู้กับข้าศึก ป้องกันเมืองภาคอีสาน
10. นาฏศิลป์และดนตรีไทย มีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยรัชกาลใด


ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 2
ค. รัชกาลที่ 3
ง. รัชกาลที่ 4

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.