เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6

1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทำกับข้าว
ก. cooker
ข. stick
ค. aspirin
ง. sad
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปรารถนา,ประสงค์,ต้องการ
ก. aloud
ข. design
ค. chair
ง. wish
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หน้าต่าง
ก. amusement
ข. on the right
ค. audio
ง. window
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หก
ก. doll
ข. high heels
ค. six
ง. hot dog
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เตียง
ก. bed
ข. vehicle
ค. April
ง. one
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสียง
ก. basketball
ข. several
ค. child
ง. voice
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อื่น,อีกหนึ่ง
ก. another
ข. wig
ค. electronic
ง. musician
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => พระราชินี
ก. full stop
ข. man
ค. queen
ง. beg
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กาแฟเย็น
ก. October
ข. iced coffee
ค. rose apple
ง. syrup
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ออกไป
ก. pollute
ข. go out
ค. math
ง. plaster
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => กล่อง
ก. box
ข. toxin
ค. classmate
ง. pie
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เป้า, เป้าโจมตี, เป้าหมาย
ก. cheer
ข. police station
ค. same
ง. target
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วันอาทิตย์
ก. clove
ข. Songkran Day
ค. plan
ง. Sunday
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เห็นด้วย
ก. agree
ข. worry
ค. blanket
ง. moon cake
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การเดินทาง
ก. name
ข. journey
ค. too
ง. everyone
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สีเทา
ก. pineapple
ข. grey/gray
ค. thought
ง. fish
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทันทีทันใด
ก. now
ข. immediately
ค. like
ง. pretty
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => จินตนาการ,นึกคิด
ก. number
ข. imagine
ค. tablespoon
ง. interesting
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สลัด
ก. fan
ข. cherry tomato
ค. salad
ง. pardon
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ทะเลสาบ
ก. miniature
ข. lake
ค. opposite
ง. fell

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.