เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด2

1. ภาษีที่เก็บตามขนาดความกว้างของปากเรือ เรียกว่าอะไร


ก. จังกอบ
ข. อากร
ค. ภาษีเบิกร่อง
ง. ฤชาค่าธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บจากราษฎร
2. ระบบเจ้าภาษีนายอากร เป็นระบบการจัดเก็บภาษีอากรที่มีในสมัยใด


ก. สมัยรัชกาลที่ 1
ข. สมัยรัชกาลที่ 2
ค. สมัยรัชกาลที่ 3
ง. สมัยรัชกาลที่ 4
3. เงินที่ชาวจีนต้องเสีย เพื่อทดแทนการถูกเกณฑ์แรงงาน ในสมัยรัชกาลที่ 2 คือข้อใด


ก. เงินค่าราชการจีน
ข. เงินเดินสวน เดินนาจีน
ค. เงินค่าผูกปี้ข้อมือจีน
ง. เงินหางข้าวจีน
4. ภาษีสินค้าออก เรียกเก็บจากสินค้าที่ส่งออกประเภทข้าวสาร หาบละเท่าไร


ก. หาบละ 1 สลึง
ข. หาบละ 2 สลึง
ค. หาบละ 3 สลึง
ง. หาบละ 4 สลึง
5. จังกอบ คือ ภาษีค่าผ่านด่าน เรียกเก็บจากพ่อค้าทั้งทางบกและทางน้ำ ในอัตราเท่าไร


ก. ในอัตรา 10 หยิบ 1
ข. ในอัตรา 10 หยิบ 2
ค. ในอัตรา 10 หยิบ 3
ง. ในอัตรา 10 หยิบ 5
6. ข้อใด มิใช่ รายได้ของรัฐที่ได้จากภาษีอากรภายในประเทศ


ก. จังกอบ คือ ภาษีค่าผ่านด่าน
ข. อากร คือ ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎรในการประกอบอาชีพต่างๆ
ค. ส่วย คือ สิ่งของหรือเงินที่ราษฎรนำมาทดแทนแรงงาน
ง. ฤชา คือ ค่าธรรมเนียมที่ทางราชการจัดให้ฟรีๆ
7. สมัยรัชกาลที่ 3 เก็บภาษีปากเรือจากเรือสินค้าอังกฤษวาละเท่าไร


ก. วาละ 1500 บาท
ข. วาละ 1700 บาท
ค. วาละ 1900 บาท
ง. วาละ 2000 บาท
8. สินค้าต้องห้าม หายาก มีราคาแพง คือข้อใด


ก. งาช้าง รังนก หนังกวาง
ข. งาช้าง รังนก หนังควาย
ค. งาช้าง รังนก หนังหมา
ง. งาช้าง รังนก หนังไก่
9. การเกณฑ์แรงงานไพร่ในสมัยรัชกาลที่ 2 ลดเหลือเพียงปีละกี่เดือน


ก. ปีละ 2 เดือน
ข. ปีละ 3 เดือน
ค. ปีละ 4 เดือน
ง. ปีละ 6 เดือน
10. ภาษีสินค้าขาเข้า สมัยรัชกาลที่ 2 เรียกเก็บจากพ่อค้าชาติตะวันตกร้อยละเท่าไร


ก. ร้อยละ 6
ข. ร้อยละ 7
ค. ร้อยละ 8
ง. ร้อยละ 0

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.