เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยทดสอบระบบการทำข้อสอบแบบใหม่ รายวิชาภาษาอังกฤษ ม.3

1. Who is your teacher?
ก. Jessica
ข. Jeffry
ค. Jackie
ง. Sofia
2. Where is a fish?
ก. on land
ข. in the sky
ค. on earth
ง. in the river
3. How can you eat some rice?
ก. Use a spoon
ข. Use a foot
ค. Use a paper
ง. Use a head
4. How many legs do you have ?
ก. One
ข. Two
ค. Three
ง. Four
5. Perter Parker is a_________
ก. Thanos
ข. Ironman
ค. Thor
ง. Spiderman
6. How do you go to school?
ก. Twice
ข. Every day
ค. Yes, I do
ง. By bus
7. What is a cat?
ก. animal
ข. plant
ค. thing
ง. human
8. What do you do?
ก. I am learning Korean
ข. I never go there
ค. I am a doctor
ง. I am sure

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.