เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยประวัติรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชุด1

1. รายได้หลักที่สำคัญของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือข้อใด


ก. ภาษีปากเรือ
ข. สินค้าผูกขาดและสินค้าต้องห้าม
ค. การค้าสำเภาหลวง
ง. การเหยียบหัวตะเภา
2. เพราะเหตุใดจึงต้องย้ายราชธานีใหม่จากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออก และสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานี


ก. กรุงธนบุรีกว้างมากเกินไป
ข. น้ำไม่สามารถกัดเซาะตลิ่งพังได้
ค. กรุงธนเป็นเมืองอกแตก
ง. ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน
3. เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยใด


ก. รัชกาลที่ 2
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5
4. รัชกาลที่ 1 ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมือง สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อใด


ก. 5 เมษายน 2325
ข. 6 เมษายน 2325
ค. 7 เมษายน 2325
ง. 8 เมษายน 2325
5. ข้อใด มิจัด อยู่ในกฎหมายตราสามดวง
ก. ตราราชสีห์
ข. ตราคชสีห์
ค. ตราบัวแก้ว
ง. ตราครุฑ
6. สินค้าผูกขาดที่พระคลังสินค้า เป็นผู้ซื้อขายแต่เพียงผู้เดียว คือ


ก. รังนก หนังกวาง ไม้ฝาง
ข. งาช้าง รังนก หนังกวาง
ค. ดีบุก พริกไทย มูลค้างคาว
ง. อาวุธปืน กระสุนปืน ดินปะสิว
7. หน่วยงานใดใช้ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่ง
ก. สมุหกลาโหม
ข. สมุหนายก
ค. เสนาบดีจตุสดมภ์
ง. พระยาพระคลัง
8. ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 หมายถึงข้อใด


ก. กฎหมายอาญา
ข. พระราชบัญญัติตราสามดวง
ค. กฎหมายรัตนโกสินทร์
ง. กฎหมายตราสามดวง
9. ข้อใดคือการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ก. ยึดถือตามแบบอย่างสมัยอยุธยาตอนต้น
ข. ยึดถือตามแบบอย่างสมัยกรุงธนบุรี
ค. ยึดถือตามแบบอย่างสมัยอยุธยาตอนปลาย
ง. ประชาชนมีอำนาจสูงสุด
10. ยุครัตนโกสินทน์ตอนต้น ตรงกับรัชกาลใด
ก. รัชกาลที่ 1-3
ข. รัชกาลที่ 1-4
ค. รัชกาลที่ 1-5
ง. รัชกาลที่ 1-2

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.