เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยการบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. ๕๗+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๕๕
ข. ๘๕
ค. ๗๖
ง. ๑๑๓
2. ๓๙+๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๔๒
ข. ๔๙
ค. ๑๐๙
ง. ๙๓
3. ๒๓+๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๔๒
ข. ๑๐๒
ค. ๓๐
ง. ๑๐๗
4. ๒๔+๙๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๑๑๙
ข. ๑๒๑
ค. ๑๑๑
ง. ๑๒๐
5. ๘๕+๑๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๙๘
ข. ๒๘
ค. ๕๘
ง. ๔๐
6. ๙๑+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๑๓๐
ข. ๑๐๙
ค. ๙๐
ง. ๒๓
7. ๒๘+๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๔๑
ข. ๙๑
ค. ๗๖
ง. ๗๗
8. ๗๙+๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๒๘
ข. ๘๒
ค. ๙๑
ง. ๘๙
9. ๔๘+๓๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๘๑
ข. ๑๓๐
ค. ๓๖
ง. ๑๐๙
10. ๑๒+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๙๙
ข. ๘๘
ค. ๒๓
ง. ๕๓
11. ๒๖+๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๕๙
ข. ๕๕
ค. ๕๔
ง. ๗๒
12. ๙+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๑๐๒
ข. ๘๘
ค. ๔๙
ง. ๔๘
13. ๗๒+๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๖๘
ข. ๗๔
ค. ๙๓
ง. ๙๐
14. ๔๘+๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๘๙
ข. ๕๖
ค. ๘๑
ง. ๘๖
15. ๒๘+๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๑๐๙
ข. ๓๖
ค. ๖๗
ง. ๘๒
16. สีดาซื้อมังคุดมา 127 บาท ซื้อส้มมา 140 บาท สีดาซื้อผลไม้ทั้งหมดเป็นเงินกี่บาท
ก. 300 บาท
ข. 267 บาท
ค. 254 บาท
ง. 227 บาท
17. ๙๖+๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๑๑๙
ข. ๔๐
ค. ๑๒๐
ง. ๑๑๔
18. ๘๔+๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๘๙
ข. ๘๖
ค. ๘๖
ง. ๙๕
19. ๘๙+๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๑๓๕
ข. ๙๔
ค. ๕๙
ง. ๗๖
20. ๘๓+๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๑๓๕
ข. ๗๖
ค. ๙๑
ง. ๑๐๕

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.