เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยการลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. ๕๐-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๒๘
ข. ๔๖
ค. ๗
ง. ๕๑
2. ๗๔-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๘
ข. ๒๓
ค. ๗
ง. ๕๕
3. ๓๓-๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๗
ข. ๗๕
ค. ๒๘
ง. ๓๒
4. ๙๔-๔๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๕๙
ข. ๖๑
ค. ๕๒
ง. ๗๔
5. ๙๖-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๖๘
ข. ๓๔
ค. ๖๐
ง. ๕๔
6. ๔๘-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๒๗
ข. ๔๒
ค. ๓๐
ง. ๒๗
7. ๕๗-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๒๘
ข. ๒๒
ค. ๔๒
ง. ๕๕
8. ๙๕-๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๘๐
ข. ๘๒
ค. ๗๑
ง. ๗๓
9. ๙๘-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๔๖
ข. ๑๘
ค. ๔๒
ง. ๗๓
10. ๔๘๔-๒๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๒๕๓
ข. ๒๕๑
ค. ๒๕๙
ง. ๒๖๓
11. ๕๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๒๖
ข. ๒๒
ค. ๖๔
ง. ๓๒
12. ๘๖-๓๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๒๒
ข. ๑๗
ค. ๕๑
ง. ๓๘
13. ๔๙-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๘
ข. ๓๒
ค. ๗
ง. ๒๗
14. ๙๙-๗๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๕๑
ข. ๒๑
ค. ๒๘
ง. ๔๒
15. ๒๑-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๒๒
ข. ๒๓
ค. ๕
ง. ๓๖
16. ๒๗-๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๗
ข. ๑๗
ค. ๕๕
ง. ๔๒
17. ๗๓-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๒๓
ข. ๕๖
ค. ๗๕
ง. ๔๖
18. ๔๒๘-๑๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๓๒๐
ข. ๒๒๓
ค. ๒๙๕
ง. ๓๐๖
19. ๘๓-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๒๖
ข. ๖๔
ค. ๒๘
ง. ๗๕
20. ๘๒-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
ก. ๒๘
ข. ๕๕
ค. ๘
ง. ๖๓

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.