เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน ม.3 (2/12-16/11/2561)

1. การไม่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา จัดว่าเป็นการดูแลสุขภาพตนเองตามข้อใด
ก. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บป่วย
ข. การดูแลสุขภาพตนเองตามระยะพัฒนาการ
ค. มีความสามารถในการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง
ง. การดูแลสุขภาพตนเองเมื่ออยู่ในสภาวะสุขภาพที่ดี
2. คำว่า"สุขภาพสิ่งแวดล้อม"มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. สุขภาพชุมชน
ข. การสุขาภิบาล
ค. อนามัยสิ่งแวดล้อม
ง. การจัดการสิ่งแวดล้อม
3. ข้อใดเป็นผลเสียที่เกิดจากความอ้วนมากที่สุด
ก. บุคลิกภาพไม่ดี
ข. เกิดความน้อยใจ
ค. ขาดความมั่นใจในตนเอง
ง. มีโอกาสเป็นโรคต่างๆ หลายโรค
4. การประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรคสามารถปฏิบัติได้โดยวิธีใด
ก. การปฏิบัติ
ข. การสังเกต
ค. การทำแบบทดสอบ
ง. การตรวจร่างกายโดยแพทย์
5. ข้อใดที่ ไม่ใช่ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ก. การพักผ่อน
ข. การออกกำลังกาย
ค. การรับประทานอาหาร
ง. การบริหารจัดการความเครียด
6. จุดหมายปลายทางของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีคืออะไร
ก. การมีสุขภาพดี
ข. การมีจิตใจเข้มแข็ง
ค. การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี
ง. การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
7. การอาบน้ำ แปรงฟัน ตัดเล็บ และสระผม จัดอยู่ในอนามัยเจริญพันธุ์ข้อใด
ก. อนามัยชุมชน
ข. อนามัยครอบครัว
ค. อนามัยส่วนบุคคล
ง. อนามัยการเจริญพันธุ์
8. กิจกรรมใดที่วัยรุ่นควรปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ก. เล่นกีฬาเป็นประจำ
ข. ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ
ค. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ง. ขยันและตั้งใจเรียนหนังสือเสมอ
9. การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมีน้ำตาลมากในช่วงวัยรุ่นจะส่งผลต่อสุขภาพในวัยผู้ใหญ่หรือไม่เพราะอะไร
ก. ส่งผลเพราะสุขภาพจะไม่ดีตั้งแต่วัยรุ่น
ข. ส่งผลเพราะเป็นการสะสมความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ค. ไม่ส่งผลเพราะร่างกายของวัยรุ่นจะขับไขมันและน้ำตาลได้ดี
ง. ไม่ส่งผลเพราะเมื่อเป็นผู้ใหญ่ไขมันและน้ำตาลจะสลายหมดแล้ว
10. ปัจจุบันโรคชนิดใดที่เป็นสาเหตุให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด
ก. โรคเบาหวาน
ข. โรคธาลัสซีเมีย
ค. โรคหัวใจขาดเลือด
ง. โรคความดันโลหิตสูง

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.