เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง นิราศนรินทร์ ชั้น ม.4

1. นิราศนรินทร์คำโคลงใช้คำประพันธ์ประเภทใดในการแต่ง


ก. โคลงสี่สุภาพ , กลอนแปด
ข. โคลงสี่สุภาพ , กาพย์ยานี ๑๑
ค. ร่ายสุภาพ , โคลงสี่สุภาพ
ง. กาพย์ยานี ๑๑ , ร่ายสุภาพ
2. กวีได้นำงานประพันธ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่องใด มาเป็นต้นแบบในการแต่ง


ก. ลิลิตพระลอ
ข. โคลงกำสรวล
ค. สมุทรโฆษคำฉันท์
ง. บทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์
3. นายนรินทรธิเบศร์ ได้แต่งนิราศนรินทร์คำโคลงไว้เมื่อใด


ก. เมื่อต้องเดินทางกับทัพหลวงไปปราบพม่า
ข. เมื่อต้องเดินทางไปปราบหัวเมืองฝ่ายใต้ที่คิดการกบฏ
ค. เมื่อต้องเดินทางกับทัพหน้าไปปราบพม่ายังบางสะพาน
ง. เมื่อต้องเดินทางกับทัพหน้าไปสังเกตการณ์ทัพพม่า ยังเมืองตะนาวศรี
4. คำประพันธ์ในข้อใดที่มีความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนา


ก.
ข.
ค.
ง.
5. “ศรีอยุธเยนทร์แย้มฟ้า แจกแสงจ้าเจิดจันทร์ เพียงรพิพรรณผ่องด้าว ขุนหาญห้าวแหนบาท” คำว่า "รพิพรรณ" มีความหมายว่าอย่างไร


ก. แสงจันทร์
ข. แสงดวงดาว
ค. แสงอาทิตย์
ง. แสงพระธรรม
6. ข้อใดใช้คำโทโทษ โดยมีจุดประสงค์ต่างจากข้ออื่น


ก. แผนแผ่นผ้างเมืองเมรุ
ข. เรืองวิ่งอกว้าใจ หวาดขว้ำ
ค. แลสั่งสบหน้าหน้า แม่หน้าเอ็นดู
ง. สังข์สระสมรจงแผ้ว ผ่อนถ้าเรียมถึง
7. นิราศเรื่องแรกของไทย คือเรื่องใด


ก. นิราศหนองคาย
ข. นิราศพระประธม
ค. นิราศเมืองแกลง
ง. โคลงนิราศหริภุญชัย
8. คำประพันธ์ในข้อใด มีการใช้โวหารบุคคลวัต


ก.
ข.
ค.
ง.
9. คำประพันธ์ในข้อใด มีการกล่าวเปรียบเทียบเกินจริง
ก.
ข.
ค.
ง.
10. การเขียนนิราศมีมาช้านานแล้ว แต่ไม่เรียกว่า นิราศ พึ่งมานิยมใช้คำว่า “นิราศ” เมื่อสมัยใด


ก. อยุธยาตอนกลาง
ข. อยุธยาตอนปลาย
ค. ธนบุรี
ง. รัตนโกสินทร์

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.